MENCEGAH YANG MUNGKAR

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. (QS. Ali ‘Imran 3: Ayat 110)

Allah memberitahukan kepada umat Nabi Muhammad ﷺ bahwa mereka adalah sebaik-baik umat.

Sebagai dorongan kepada kaum mukminin agar tetap memelihara sifat-sifat utama itu dan agar mereka tetap mempunyai semangat yang tinggi.

Umat yang paling baik di dunia adalah umat yang mempunyai dua macam sifat, yaitu mengajak kepada kebaikan serta mencegah kemungkaran, dan senantiasa beriman kepada Allah.

Untuk itu Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Abdul Malik, telah menceritakan kepada kami Syarik, dari Sammak, dari Abdullah ibnu Umairah, dari Durrah binti Abu Lahab yang menceritakan:

Seorang lelaki berdiri menunjukkan dirinya kepada Nabi ﷺ yang saat itu berada di atas mimbar, lalu lelaki itu bertanya,
“Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik?”
Nabi ﷺ menjawab,
“Manusia yang terbaik ialah yang paling pandai membaca Alquran dan paling bertakwa di antara mereka kepada Allah, serta paling gencar dalam melakukan amar makruf

Dengan kata lain, kaum muslimin adalah sebaik-baik umat dan manusia yang paling bermanfaat buat umat manusia. Selama mereka tetap menjaga imannya serta senantiasa beramar Ma’aruf nahi mungkar

Barakallahu fiikum

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of